Grip op integriteit

U selecteert uw personeel op basis van een CV, een gesprek, een vakgerelateerde test en/of een assessment. U haalt uw gegevens uit een bron: de kandidaat. Daarna vormt u een beeld. Maar wat is dat beeld waard, als u niet zeker weet of uw bron integer is? Het onderzoeken van integriteit gaat bij InDepth niet over wantrouwen. Wel over verstandig selecteren en investeren!

InDepth geeft u grip op integriteit. Wij zijn de specialisten in Nederland. Wij voeren op verschillende niveaus integriteitonderzoeken uit; van het eenvoudige basisonderzoek tot het gedegen volledige onderzoek waarvan het persoonlijke interview een zeer belangrijk onderdeel is. Wij staan voor maatwerk, want integriteit heeft in iedere context en functiegroep een andere betekenis. Maar, we maken het wel praktisch, waardoor het integriteitonderzoek u alleen maar voordelen oplevert.

+31 (0)251 - 259142 | info@indepthsecurity.nl | InDepth Security